Ceník

Cenový předpis č. 2/2015 – Ceník služeb a sankcí Místní knihovny

1. Paušální administrativní poplatek: Přihlášení

* Dospělí ………………….=20,–Kč

* Studenti: ………………..=20,–Kč

* Důchodci: ………………=20,–Kč

* Děti do 15 let: ……….=10,–Kč

Právnická osoba: ……=100,–Kč

 2.  Meziknihovní výpůjční služba:

 * Odesílání žádanky MVS poštou ………. =20,–Kč

* Odesílání žádanky MVS elektronicky…. = zdarma

Realizace výpůjčky 1 dokumentu dle požadavků půjčující knihovny + poštovné dle platných poštovních směrnic.

 3. Sankce a porušení knihovního řádu:

Upomínací a vymáhací výlohy

1) zaslání 1. upomínky – bez upomínací výlohy

2) zaslání 2. upomínky – po 31 dnech od 1. upomínky – upomínací výlohy =10,–Kč

3) zaslání 3. upomínky – po 31 dnech od 2. upomínky – upomínací výlohy =20,– Kč

   4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:

Kromě skutečné náhrady škody účtuje knihovna čtenáři také výlohy za knihovnické zpracování dokumentu – každý dokument +50,–Kč.

 5. Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem:

Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu: ……..=10,–Kč

6. Přístup na Internet: …………………. zdarma

7. Cena za službu uživatelům bez čtenářského průkazu:

Jednorázová výpůjčka – vždy se zálohou ………………………..=10,– Kč